fbpx

שיעבוד דירה כבטוחה להלוואה

שיעבוד דירה הוא הליך משפטי שבו הלווה מעניק לבנק או לגוף אשראי זכות ראשונים על הדירה שלו במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה.

מה זה אומר?

כאשר לוקחים הלוואה, הבנק או הגוף המלווה מעניק ללווה סכום כסף. על הלווה לשלם את ההלוואה במלואה, כולל ריבית ועמלולים, בתשלומים חודשיים או שנתיים.

שיעבוד דירה הוא ערובה שהבנק או הגוף המלווה מקבלים מפני הלווה במקרה שלא יעמוד בתנאי ההלוואה. במקרה כזה, הבנק או הגוף המלווה יוכלו למכור את הדירה כדי לכסות את החוב.

מה קורה אם הלווה לא עומד בתנאי ההלוואה?

בדרך כלל, הבנק או הגוף המלווה יפנו ללווה וינסה להגיע להסדר. ההסדר יכול לכלול פריסה מחודשת של ההלוואה, שינוי מסלול ההלוואה, או פשרה כלשהי אחרת.

אם ההסדר לא יצליח, הבנק או הגוף המלווה יוכלו למכור את הדירה במכירה פומבית. במכירה פומבית, הדירה תימכר למרבה המחיר, ותשולם לבנק או לגוף המלווה את הסכום ההתחלתי של ההלוואה, כולל ריבית ועמלולים.

מה ההשלכות של שיעבוד דירה?

שיעבוד דירה הוא הליך משפטי מחייב שיכול להיות בעל השלכות מרחיקות לכת. אם הלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה, הוא עלול לאבד את הדירה שלו.

חשוב להבין את המשמעות של שיעבוד דירה לפני לקיחת הלוואה. אם אתם לא בטוחים אם אתם יכולים לעמוד בתשלומי ההלוואה, כדאי להתייעץ עם יועץ משכנתאות או יועץ פיננסי.

הרחבות נוספות

 • האם ניתן להשתחרר משיעבוד דירה?

כן, ניתן להשתחרר משיעבוד דירה כאשר הלווה מסיים לשלם את ההלוואה במלואה. במקרים מסוימים, ניתן גם להשתחרר משיעבוד דירה במסגרת הסדר עם הבנק או הגוף המלווה.

 • מה המשמעות של שיעבוד דירה לדייר מוגן?

שיעבוד דירה משפיע גם על דייר מוגן. אם הדירה משועבדת, הדייר המוגן יהיה מוגן מפני פינוי רק אם הוא יפרע את ההלוואה במקרה שהלוואה לא תעמוד בתנאי ההלוואה.

 • מה המשמעות של שיעבוד דירה להלוואות אחרות?

שיעבוד דירה יכול לשמש גם כערובה להלוואות אחרות, כגון הלוואות לרכב או הלוואות לעסקים. במקרה כזה, הבנק או הגוף המלווה יהיו זכאים למכור את הדירה כדי לכסות את כל החובות של הלווה, ולא רק את ההלוואה שעבורה ניתנה הערובה.

צל איזה גופים ניתן לשעבד את הדירה כבטוחה להלוואה?

בגדול, ניתן לשעבד נכס אצל כל גוף המעניק הלוואות, כולל:

 • בנקים
 • חברות ביטוח
 • חברות חוץ-בנקאיות

למי הפתרון הזה מתאים?

הפתרון של שיעבוד דירה מתאים לאנשים הבאים:

 • רוכשי דירה: הדירה משועבדת במסגרת משכנתא רגילה לכל דבר.
 • מסורבי משכנתא: במקרים מסוימים, שיעבוד דירה יכול לעזור לאנשים לקבל משכנתא.
 • אנשים עם המון הלוואות: שיעבוד דירה יכול לעזור לאחד הלוואות רבות להלוואה אחת גדולה יותר.

איך מקבלים הלוואה כנגד שיעבוד דירה?

ההליך לקבלת הלוואה כנגד שיעבוד דירה תלוי בסוג ההלוואה.

 • משכנתא רגילה: ההליך דומה להליך לקבלת משכנתא רגילה. יש להגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני למשכנתא, מציגים מסמכים, בונים הרכב הלוואה, מזמינים שמאי, ביטוחי חיים, ביטוח נכס ואז מטפלים ברישום השיעבוד.
 • שיעבוד לסגירת הלוואות או למסורבי משכנתא: במקרים אלו, חשוב להתמקד באישור העסקה בכלל. לאחר קבלת האישור, ניתן להתחיל בהליך של רישום השיעבוד.

הרחבות נוספות

 • מה ההשלכות של שיעבוד דירה?

שיעבוד דירה הוא הליך משפטי מחייב שיכול להיות בעל השלכות מרחיקות לכת. אם הלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה, הבנק או הגוף המלווה יוכלו למכור את הדירה כדי לכסות את החוב.

 • מה ההבדל בין שיעבוד דירה למשכנתא?

משכנתא היא סוג של הלוואה כנגד שיעבוד דירה. עם זאת, משכנתא היא הלוואה ספציפית לרכישת דירה, בעוד שיותר גופים יכולים להעניק הלוואות כנגד שיעבוד דירה, גם שלא לרכישת דירה.

הלוואה החל מ-500 אלף ש"ח

השאירו פרטים ונשמור על קשר :)

דילוג לתוכן