fbpx

דוחות כספיים פרופורמה: מה הם ומה החשיבות שלהם?


דוחות כספיים פרופורמה: מה הם ומה החשיבות שלהם?

דוחות כספיים פרופורמה הם דוחות פיננסיים המונפקים על ידי ישות, תוך שימוש בהנחות או בתנאים היפותטיים אודות אירועים שהתרחשו בעבר או שעשויים להתרחש בעתיד. הצהרות אלה משמשות להצגת מבט על התוצאות הארגוניות בפני גורמים חיצוניים, כגון משקיעים, נושים או בנקים.

BBI, חברה ישראלית המתמחה בשירותי בנקאות וניהול פיננסי, מספקת שירותי הכנת דוחות כספיים פרופורמה ללקוחותיה. החברה מעסיקה צוות מומחים בעלי ניסיון רב בהכנת דוחות כספיים פרופורמה, המנוסים בהתאמת הדוחות לצרכים הספציפיים של כל לקוח.

סוגי דוחות כספיים פרופורמה

קיימים מספר סוגים של דוחות כספיים פרופורמה, כגון:

  • הקרנת פרו-פורמה לשנה מלאה: זוהי תחזית של תוצאות החברה עד כה, אליהן מתווספות תוצאות צפויות להמשך השנה, בכדי להגיע למכלול דוחות כספיים של פרופורמה לשנה מלאה. גישה זו שימושית להקרנת תוצאות צפויות הן בפני ההנהלה והן כלפי משקיעים ונושים.

  • הקרנת פרו-פורמה השקעה: ייתכן שחברה מבקשת מימון ורוצה להראות למשקיעים כיצד תוצאות החברה ישתנו אם תשקיע סכום כסף מסוים בעסק. גישה זו עשויה לגרום למספר קבוצות שונות של דוחות כספיים פרופורמה, שכל אחת מהן מיועדת לסכום השקעה שונה.

  • היסטורי עם הרכישה: זוהי תחזית לאחור של תוצאות החברה בשנה קודמת אחת או יותר הכוללת תוצאות של עסק אחר אותו החברה רוצה לרכוש, בניכוי עלויות רכישה וסינרגיה. גישה זו שימושית לבחינה כיצד רכישה פוטנציאלית יכולה הייתה לשנות את התוצאות הכספיות של הישות הרוכשת.

  • ניתוח סיכונים: יכול להיות שימושי ליצור מערך אחר של דוחות כספיים של פרופורמה המשקפים תרחישים מהמקרים הטובים ביותר והמקרים הגרועים ביותר עבור עסק, כך שמנהלים יוכלו לראות את ההשפעה הכספית של החלטות שונות ואת המידה בה הם יכולים למתן סיכונים אלה.

  • התאמות ל- GAAP או IFRS: ההנהלה עשויה להאמין שהתוצאות הכספיות עליה דיווחו במסגרת מסגרות החשבונאות GAAP או IFRS אינן מדויקות, או שאינן חושפות תמונה מלאה של תוצאות עסקיהן (בדרך כלל בגלל הדיווח המאולץ על אירוע חד פעמי). אם כן, הם עשויים להוציא דוחות כספיים פרופורמה הכוללים את התיקונים שהם לדעתם נחוצים בכדי לספק ראייה טובה יותר של העסק.

חשיבות דוחות כספיים פרופורמה

דוחות כספיים פרופורמה יכולים להיות כלי רב ערך עבור עסקים, מכיוון שהם יכולים לספק מידע מקיף ומפורט יותר על מצבו הפיננסי של העסק. דוחות כספיים אלה יכולים לשמש למטרות מגוונות, כגון:

  • הערכת כדאיות השקעה: דוחות כספיים פרופורמה יכולים לשמש משקיעים כדי להעריך את כדאיות ההשקעה בעסק.
  • גיוס מימון: דוחות כספיים פרופורמה יכולים לשמש עסקים כדי לגייס מימון מבנקים או גופים מוסדיים אחרים.
  • קבלת החלטות עסקיות: דוחות כספיים פרופורמה יכולים לשמש מנהלים כדי לקבל החלטות עסקיות.
הלוואה החל מ-500 אלף ש"ח

השאירו פרטים ונשמור על קשר :)

דילוג לתוכן